Engagera dig i MementoAndroid!

Hej, och tack för visat intresse!

MementoAndroid översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för MementoAndroid till svenska har för närvarande 2242 strängar för översättning och är 29.1% klart.

Om du vill bidra till översättningen av MementoAndroid måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.