Project Translated Words
MementoAndroid
63.0%
60.3%
MementoDesktop
69.4%
67.2%
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plural equation n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
Text direction Left to right
Language code pl
When User Action Translation
19 hours ago Robert Hnatiuk Suggestion added MementoAndroid/string - Polish
Ten wpis jest ostatni
19 hours ago Robert Hnatiuk Suggestion added MementoAndroid/string - Polish
To pierwszy wpis
19 hours ago Robert Hnatiuk Suggestion added MementoAndroid/string - Polish
Błąd serwera,
spróbuj później
19 hours ago Robert Hnatiuk Translation changed MementoAndroid/string - Polish
Błąd serwera, spróbuj
później
19 hours ago None Commited changes MementoAndroid/string - Polish
19 hours ago Robert Hnatiuk Suggestion added MementoAndroid/string - Polish
Przesyłam bibliotekę obrazów do Picasa
20 hours ago Robert Hnatiuk Suggestion accepted MementoAndroid/string - Polish
Polae 'Liczba' zawiera zwykłe liczby, bez miejsżadnych dziesiętnych.
20 hours ago Robert Hnatiuk Suggestion accepted MementoAndroid/string - Polish
Polea 'Liczba rzeczywista' zawiera dwartowolnąści liczbę, z lub bowez miejsc po przecinku.
20 hours ago Robert Hnatiuk Suggestion accepted MementoAndroid/string - Polish
Pole 'Pieniądze' to waluta i kwota. PoW przypadczasku definiowania szablonu trznaleba będzieży wybrać walutę.
20 hours ago Robert Hnatiuk Suggestion accepted MementoAndroid/string - Polish
DlNa przykładu można to bymieć pola: "tytuł", "opis", "typ sprzętu", "koszt", "rozmiar", "lokalizacja" itp.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year