Project Translated Words
MementoAndroid
62.3%
59.4%
MementoDesktop
70.0%
67.7%
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plural equation (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2
Text direction Left to right
Language code sk
When User Action Translation
a month ago Weblate Admin Resource update MementoAndroid/string - Slovak
a month ago None Commited changes MementoAndroid/string - Slovak
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Je nevyhnutné udeliť Mementu prístup k účtom pre synchronizáciu s Google Sheets a pre daný typ poľa Kontakt.
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
• Spolupráca↵
• Synchronizácia medzi zariadeniami↵
• Zálohovanie je vždy vdo cloudu
• História v
erzií
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
%s/mesiac
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Knižnica je miesto, kde sa budú ukladať vaše záznamy.↵
Môžete sa oboznámiť s programom vytvorením knižnice založenej na jniednktorej z uvedeponúkaných šablón.
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Vytvorenie prvkov, počas úpravy záznamu
a month ago Rasťo Translation changed MementoAndroid/string - Slovak
Import a export...
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Import a export...
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Zobraziť v zozname ako
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.