Project Translated Words Review Checks Suggestions
string
65.6% 62.6% 0.3% 11 29 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
2 months ago Weblate Admin Resource update MementoAndroid/string - Slovak
4 months ago Weblate Admin Resource update MementoAndroid/string - Slovak
9 months ago Weblate Admin Resource update MementoAndroid/string - Slovak
9 months ago None Commited changes MementoAndroid/string - Slovak
9 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Je nevyhnutné udeliť Mementu prístup k účtom pre synchronizáciu s Google Sheets a pre daný typ poľa Kontakt.
9 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
• Spolupráca↵
• Synchronizácia medzi zariadeniami↵
• Zálohovanie je vždy vdo cloudu
• História v
erzií
9 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
%s/mesiac
9 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Knižnica je miesto, kde sa budú ukladať vaše záznamy.↵
Môžete sa oboznámiť s programom vytvorením knižnice založenej na jniednktorej z uvedeponúkaných šablón.
9 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Vytvorenie prvkov, počas úpravy záznamu
9 months ago Rasťo Translation changed MementoAndroid/string - Slovak
Import a export...
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year