Translation status

Strings1896
100.0%
Words7771
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
arrays
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://mementodatabase.com
Repository https://github.com/evasua/memento-strings.git
Repository branch master 1b8690e
Repository with Weblate translations http://example.com/git/mementoandroid/string/
Translation file values-pl/strings.xml
When User Action Translation
3 days ago None Commited changes MementoAndroid/string - Polish
3 weeks ago Robert Hnatiuk Suggestion added MementoAndroid/string - Polish
Ten wpis jest ostatni
3 weeks ago Robert Hnatiuk Suggestion added MementoAndroid/string - Polish
To pierwszy wpis
3 weeks ago Robert Hnatiuk Suggestion added MementoAndroid/string - Polish
Błąd serwera,
spróbuj później
3 weeks ago Robert Hnatiuk Translation changed MementoAndroid/string - Polish
Błąd serwera, spróbuj
później
3 weeks ago None Commited changes MementoAndroid/string - Polish
3 weeks ago Robert Hnatiuk Suggestion added MementoAndroid/string - Polish
Przesyłam bibliotekę obrazów do Picasa
3 weeks ago Robert Hnatiuk Suggestion accepted MementoAndroid/string - Polish
Polae 'Liczba' zawiera zwykłe liczby, bez miejsżadnych dziesiętnych.
3 weeks ago Robert Hnatiuk Suggestion accepted MementoAndroid/string - Polish
Polea 'Liczba rzeczywista' zawiera dwartowolnąści liczbę, z lub bowez miejsc po przecinku.
3 weeks ago Robert Hnatiuk Suggestion accepted MementoAndroid/string - Polish
Pole 'Pieniądze' to waluta i kwota. PoW przypadczasku definiowania szablonu trznaleba będzieży wybrać walutę.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 1896 7771
Translated 100.0% 1896 7771
Review 0.6% 13
Failing check 1.4% 27

Last activity

Last change Aug. 24, 2019, 4:56 p.m.
Last author Robert Hnatiuk

Activity in last 30 days

Activity in last year