Project Information

Project website http://mementodatabase.com
Repository https://github.com/evasua/memento-strings.git
Repository branch master 466fa24
Repository with Weblate translations http://example.com/git/mementoandroid/string/
Translation file values-sk/strings.xml
When User Action Translation
a month ago Weblate Admin Resource update MementoAndroid/string - Slovak
a month ago None Commited changes MementoAndroid/string - Slovak
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Je nevyhnutné udeliť Mementu prístup k účtom pre synchronizáciu s Google Sheets a pre daný typ poľa Kontakt.
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
• Spolupráca↵
• Synchronizácia medzi zariadeniami↵
• Zálohovanie je vždy vdo cloudu
• História v
erzií
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
%s/mesiac
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Knižnica je miesto, kde sa budú ukladať vaše záznamy.↵
Môžete sa oboznámiť s programom vytvorením knižnice založenej na jniednktorej z uvedeponúkaných šablón.
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Vytvorenie prvkov, počas úpravy záznamu
a month ago Rasťo Translation changed MementoAndroid/string - Slovak
Import a export...
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Import a export...
a month ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Zobraziť v zozname ako
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 1938 7979
Translated 67.7% 1313 5273
Review 0.2% 4
Failing check 0.5% 11

Last activity

Last change Oct. 16, 2019, 6:17 p.m.
Last author Rasťo

Activity in last 30 days

Activity in last year