Project Information

Project website http://mementodatabase.com
Repository https://github.com/evasua/memento-strings.git
Repository branch master 0db7257
Repository with Weblate translations http://example.com/git/mementoandroid/string/
Translation file values-sk/strings.xml
When User Action Translation
a month ago Weblate Admin Resource update MementoAndroid/string - Slovak
3 months ago Weblate Admin Resource update MementoAndroid/string - Slovak
8 months ago Weblate Admin Resource update MementoAndroid/string - Slovak
8 months ago None Commited changes MementoAndroid/string - Slovak
8 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Je nevyhnutné udeliť Mementu prístup k účtom pre synchronizáciu s Google Sheets a pre daný typ poľa Kontakt.
8 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
• Spolupráca↵
• Synchronizácia medzi zariadeniami↵
• Zálohovanie je vždy vdo cloudu
• História v
erzií
8 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
%s/mesiac
8 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Knižnica je miesto, kde sa budú ukladať vaše záznamy.↵
Môžete sa oboznámiť s programom vytvorením knižnice založenej na jniednktorej z uvedeponúkaných šablón.
8 months ago Rasťo New translation MementoAndroid/string - Slovak
Vytvorenie prvkov, počas úpravy záznamu
8 months ago Rasťo Translation changed MementoAndroid/string - Slovak
Import a export...
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 1994 8402
Translated 65.6% 1310 5260
Review 0.3% 7
Failing check 0.5% 11

Last activity

Last change Oct. 16, 2019, 6:17 p.m.
Last author Rasťo

Activity in last 30 days

Activity in last year